Понеделник

от 18:00 до 19:30
от 19:30 до 21:30

Вторник

от 17:00 до 18:15
от 18:15 до 19:30
от 19:30 до 21:00

Сряда

от 18:00 до 19:30
от 19:30 до 21:30

Четвъртък

от 17:00 до 18:15
от 18:15 до 19:30
от 19:30 до 21:00

Петък

от 18:00 до 19:30
от 19:30 до 21:30

Събота

от 10:30 до 12:00
от 13:00 до 14:30