Име : Вергилий Ситнилски
Степен: V дан Таекуон-До ITF
Роден на 02.01.1977 г.
Тел. 0899996365
e-mail: vergo@falcontaekwon-do.com
Име : Тодор Козладеров
Степен: V дан Таекуон-До ITF
Роден на 04.09.1977 г.
Тел. 0899996236
e-mail: todorata@abv.bg
Име : Добромир Беровски
Степен: I дан Таекуон-До ITF
Роден на 26.01.1980 г.
Тел. 0888149648
e-mail: dobri_itf@abv.bg