КОЛАНИ


Коланите в Таекуон-до са шест цвята: Бял, Жълт, Зелен, Син, Червен и Черен. Ширината на колана трябва да е 5 см, а дебелината му - 5 мм. Разтоянието на чертата от края на пояса е 5 см. Степените са 10 ученически (Гуп) и 9 майсторски (Дан) както следва:

 

10 Гуп Бял: Символизира незнание, тоест начинаещите в самото начало практикуват Таекуон-до, без да имат никакви знания и умения;
9 Гуп
8 Гуп Жълт: Символизира Земята, в която се пускат корените, от които израстват семената на Таекуон-до;
7 Гуп
6 Гуп Зелен: Символизира началният етап от процеса на развитието на дърво, което наподобява процеса на развитие на Таекуон-до;
5 Гуп
4 Гуп Син: Символизира небето, към което подобно на развиващо се дърво, в процеса на тренировки трениращият се стреми към съвършенство;
3 Гуп
2 Гуп Червен: Символизира опасност, предупреждава трениращия за необходимост от строг самоконтрол - опасност от травми;
1 Гуп
1-9 Дан Черен: Противоположност на белия, символизира маисторство на техниката на Таекуон-до, а също така и че притежателите на този пояс не се боят от силите на мрака и злото.

От І-ви до ІХ-ти Дан черен колан


Подредбата на цветните колани не е случайна. Основава се на древните традиции. Черният, Червеният и Синият цвят съответстват на йерархии по времето на династиите Когурьо и Силла, а притежателите на чернен колан са носили пояс, оцветен наполовина в черно, наполовина в червено. Главното значение на колана е да подчертава философските възгледи на Таекуон-до, а също така означава и квалификацията на трениращия. На 1 юли 1985 е взето решение, което гласи, че коланът трябва да обикаля кръста един път, а не два пъти, както се е практикувало преди. Едната обиколка на колана около кръста символизира:

а) стремеж към постигането на цели, които са били неосъществими преди това;

б) служба на един господар с непоколебима преданост;

в) достигане на победата само с един удар;

 

Значиение на І-ви Дан


Кой притежава І-ви дан: майстор или новак? В бойните еизкуства едно от най-великте заблуждения е това, да се считат всички притежатели на чернен колан за майстори. Това заблуждение е разбираемо за тези, които не се занимават с бойни изкуства. От друга страна трениращите Таекуон-до трябва да осъзнават, че не е точно така. Често "новоизлюпените" притежатели на черен колан представят себе си за майстори, а дори и сами са убедени в това. В действителност притежателят на І-ви дан е този, който е овладял техниката в такава степен, че да съумее да защити себеси от един съперник. Той е подобен на птица, достатъчно укрепнала да може да си направи гнездо и да се грижи сама за себеси. Първи Дан е само началото. Поставени са основите. А да се построи сградата все още предстои. "Новоизлюпените" притежатели на І-ви дан тепърва започват да овладяват техниката. Тогава, когато си научил азбуката вече можеш да четеш. Годони напрегнати тренировки и учение са необходими, за да стонат те инструктори или майстори. Перспективният ученик на този стадий започва да разбира, колко малко напрактика той знае. Притежателите на черен колан също така преминават в ново ниво - ниво на отговорност. Всички техни действия в тренировъчната зала, а и извън нея, ще бъдат под постоянно наблюдение. По тях ще съдят за всички притежатели на черни колани и затова те трябва да бъдат постоянно за пример на по-низшите степени. Разбира се някои ще станат майстори. Но ще има и такива, които ще се поддадат на заблуждения и ще си останат новаци както в технически, така и в духовен план.