ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ФОРМИТЕ

Названието на формите, числото на придвижванията, а така също и диаграмата на всяка една форма символизират герои на корейския народ или знаменити дати в историята на Корея.

Общи сведения

Преди началото на практическото изпълнение на формите се препоръчва да се изучи техниката на изпълнение и предназначението на всяко едно движение по отделно. Безполезно е ученикът да се опитва правилно да изпълнява формите, без да е овладял основната техника. За ученик, който не е овладял дадена форма е безполезно да започва изучаване на следващата по-сложна.

ЧОН-ДЖИ Буквално означава "Небе и Земя", процесът на сътворението на света от небесните и земните сили; състои се от двe различни части, първата, от които символизира Небето, а втората - Земята. Състои се от 19 движения.

ДАН-ГУН Наименувана на божествения Дан Гун, легендарният основател на Корея, живял през 2333 година преди н.е. Състои се от 21 движения.

ДО-САН Наименувана на псевдонима на патриота Ан Чанг Хо (1876-1938), посветил живота си на образованието и борбата за национална независимост на корейския народ. Състои се от 24 движения.

УОН-ХИО Наименувана на будисткия проповедник Уон Хьо, допринесъл значително за укрепване и развитие на будисткото учение по време на династията Сила през 686г. Състои се от 28 движения.

ЮЛ-ГОК Наименувана на псевдонима на великия учен и философ ЮиИ (1536-1548), наречен "корейският Конфуций". Диаграмата означава йероглифа "учен". Състои се от 38 движения.

ЧУН-ГУН Наименувана на патриота Ан Чун Гун, убил Хиро Буми, първият японски генерал - губернатор на Корея. Състои се от 32 движения, които символизират възрастта, на която Чун Гун е екзекутиран в затвора Лиу Шунг през 1910 година.

ТЕ-ГЕ Наименувана на псевдонима на изтъкнатия учен Юи Хуанг (16 век) допринесъл за развитието и разпространението на неоконфуцианското учение в Корея. Диаграмата означава йероглифа "учен". Състои се от 37 движения, символизиращи 37 градуса географска ширина, на която е разположено родното му място.

ХУА-РАНГ Наименувана на бойците от елитния корпус Хуа Ранг, създаден в кралство Сила в началото на 7 век от н.е. Състои се от 29 движения, символизиращи 29-та пехотна дивизия, в която за пръв път е въведено изучаването на съвременното Таекуон-до, като част от подготовката за ръкопашен бой.

ЧУНГ-МУ Наименувана на великия пълководец адмирал Юи Соон Син от династията Юи, създател на първия брониран кораб (Кобуксон) през 1592 година, който се смята за един от предшествениците на съвременната подводница. Завършването на формата с удар с лявата ръка символизира преждевременната смърт на адмирала, попречила му да изрази своята пълна лоялност към императора. Състои се от 30 движения.

КУАНГ-ГЕ Наименувана на Гуанг Ге То Уанг, деветнадесетият крал на династията Когурьо, възвърнала на Корея загубените в предишните епохи територии, включително голяма част от Манджурия. Диаграмата символизира териториалното разширение и възстановяване на изгубените земи. Състои се от 39 движения, означаващи първите две цифри на 391 година, през която Куанг Ге се възкачва на кралския престол.

ПО-УН Наименувана на псевдонима на Чонг Монг Чу (1400-1407), известен с лоялността си към родината поет, автор на известните на всеки кореец думи "Аз няма да служа на друг господар, дори да ме разпънат стотици пъти"; също така известен и като учен - физик. Диаграмата на движенията представя неговата праволинейна преданост на краля и родината, на службата към които той отдава всички свои сили по време на династията Корьо. Състои се от 36 движения.

ГЕ-БЕК Наименувана на името на генерал по времето на управлението на династията Бек Дже (660 г. До н.е.). Диаграмата на движенията символизира строгостта на военната дисциплина.

УИ-АМ Названието на формата е псевдонимът на Сон Бьонг Хи - лидер на движението за независимост на Корея. Включените 45 движения символизират възрастта на този човек, когато той през 1905г. сменя името си Донг Хек ("Източна култура") с името Чондо Кьо ("Небесна Религия"). Диаграмата символизира несломимия дух, който проявява по време на живота си.

ЧУНГ-ДЖАНГ Названието на формата е псевдонимът на живелия през XIV век генерал Ким Дук Рянг. Формата завършва с удар с лявата ръка, което символизира скоропостижната смърт на този човек на 27 години, който така и неуспял да достигне върха в своето развитие.

ДЖУ-ЧЕ Формата е наименувана в чест на философската идея, заключаваща се в това, че човек е господар на целия свят и на своята съдба. Тази идея е била родена в планината Пек Ду, която е символ на духа на корейския народ. Диаграмата изобразява йероглифа "планина", който символизира планината Пек Ду.

САМ-ИЛ Формата е наименувана в чест на историческата дата на началото на движението за независимост на Корея (1 март 1919г.). Включените 33 движения символизират паметта на 33-мата патриота, които са планирали движението.

Ю-СИН Формата е наименувана в чест на живелия по време на династията Силла генерал Ким Ю Син. Включените 68 движения символизират последните две цифри от годината на обединението на Корея (668г. до новата ера). Изходното положение символизира държането на меч в ръка, разположен от дясно, а не от ляво, което символизира това, че генералът се е подчинил на заповедите на краля и се е сръжавал срещу своя народ.

ЧОЙ-ЙОНГ Фрормата е наименувана в чест на живелия по времето на династията Корьо главнокомандващ армията генерал Чой Йонг, който е бил уважаван заради неговата лоялност, патриотизъм и смиреснот. Той е бил убит от неговите вътрешни хора и подчинените на генерал Юй Сунг Ге, който по късно става първият крал на династията Ли.

ЙОНГ-ГЕ Формата е наименувана в чест на живелия по времето на династията Когурьо Йон Ге Со-Мун. Включените 49 движения символизират последните две цифри от годината, когато династията Танг е била насилена да унищожи Корея, след битката при Анси Сунг (649г.), където били разгромени около 300,000 войници.

УЛ-ДЖИ Формата е наименувана в чест на генерал Ул Джи Мук Док, който успешно защитил Корея от милионна армия по време на династията Танг през 612г. Генералът използвал тактика на нанасяне на удар с последващ бърз отход. Тази тактика позволила да се разгроми многобройна вражеска сила. Диаграмата символизира подписа на генерала. Включените 42 движения символизират възрастта на ген. Чой Хонг Хи, когато той създал тази форма.

МУН-МУ Формата е наименувана в чест на XXX-тия крал на династията Силла. Неговото тяло трябвало да се съхранява в подножието на великите кралски скали (Де Уанг Ам), но по негова воля то било хвърлено в морето, "Където моят дух винаги ще брани моята страна от Японците". Била построена каменна пещера (Сок Гул Ам), която да брани неговия гроб. Сок Гул Ам е културен белег на династията Силла. Включените 61 движения символизират последните две цифри от годината, когатозпаочва царуването на краля (661г.).

СО-САН Названието на формата е псевдонима на монаха Чой Йонг Унг (1520-1604г.). Включените 72 движения символизират възрастта на монаха, в която той заедно ъс своите сподвижници от Са Мюнг Данг организирал корпус на монасите - войни. Тези войни се борили срещу Японските пирати, които често нападали Корейския полуостров през 1592г.

СЕ-ДЖОНГ Формата е наименувана в чест на най-великият от Корейските крале - Се Джонг, който създал Корейската азбука през 1443г. и бил също така прочут метеоролог. Диаграмата означава йероглифа "Крал". Включените 24 движения символизират числото на буквите в Корейската азбука.

ТОНГ-ИЛ Формата е наименувана в чест на идеята за обединението на Северна и Южна Корея в една република, която била разделена през 1945г. Диаграмата символизира хармонична (единна) раса. Тонг Ил на Корейски означава "Обединение".