1. История на Таекуон-До

2. Определение на ТаеКуон-До

3. Филисофия на Таекуон-До

4. Принципи на техниката

5. Същност на състезанията в Tаекуон-До

6. Дисциплини в Таекуон-До

- Форма (тъль)

- Спаринг (матсоги)

- Силов тест (Вийрьок)

- Специална техника (Тъки)

7. Символика на коланите в Таекуон-До

8. Интерпретация на формите

9. Таекуон-До и умственото развитие

10. Таекуон-До и физическото развитие

11.Теория на силата

12.Поведение в залата

Определение на ТаеКуон-До

ТаеКуон-До......Начин на живот. Какво е точно значението на ТаеКуон-До?

Най-просто казано ТаеКуон-До е вариант на невъоръжен бой с цел самозащита. Но ТаеКуон-До е повече от това.

То е научна употреба на тялотото при методи на самозащита. Тяло, което е придобило основна полза от неговите средства посредством интезивна физическа и психическа тренировка.

ТаеКуон-До е бойно изкуство, което няма равно на друго нито по сила, нито по техника. То е бойно изкуство и неговата дисциплина, техника и психическа тренировка са основата за изграждане на силно чувство за справедливост, твърдост, сила на духа, човечност и решителност. То е това духовно условие, което разделя истинските практикуващи от несериозните, които са доволни от усвояването само на бойния аспект на изкуството.

Това е една от причините, поради която ТаеКуон-До е наречено изкуство за самозащита. То означава начин на живот и мислене, внушава идеята за духа строго себеналагаща дисциплина и идеала за благороден морал.

Най-точното описание на ТаеКуон-До е религия.

Буквално преведено “Тае” означава скок или полет, за да ритнеш или разбиеш с крак. “Куон” - да удариш или разрушиш с юмрук или ръка. “До” – изкуство или начин – правилния начин да усъвършенстваш себе си.

По такъв начин наименованието “ТаеКуон-До” означава духовно обучение и техники за бой без оръжия за самозащита, също така и здраве, смесено с използване на удари с юмрук, крак, блокове и защита с голи ръце и крака за бърза победа на движещ се противник или противници.

ТаеКуон-До определено дава възможност на слабия да овладее добри защитни средства заедно с увереността, че може да защити себе си и да победи противника си. Разбира се неправилно приложено, ТаеКуон-До може да бъде смъртоносно оръжие. Следователно трябва също така да се набляга на психическата подготовка за предотвратяване злоупотребата с него. Що се отнася до жените, те без съмнение ще намерят неоценимо качество, предимство и начин, да държат на разстояние “вълците”. Когато човек чува за безбройните случай, в които слаби жени ефективно се защитават, може да му прозвочи невероятно. Но наистина, те са били в състояние да извършат това, защото са опитни при изкуството за самозащита.

Постиженията на ТаеКуон-До са многобройни. Ще назова няколко случея, в които практикуващ прелита над мотоциклет или единайсет души, наредени в редица, за да достигне целта си с крак; да счупи с крак дебела борова дъска поставена на десет или единайсет стъпки; да счупи тухли с гола ръка; тежки седем или осем парчета от 5 сантиметрови дебели дъски само с един удар с юмрук; да атакува два обекта с един и същи крак подред по време на скока и т.н. За обикновенния човек на улицата подобни постижения биха могли да звучат невъзможно, но за напредналите таекуондисти и познавачите на това изкуство, е напълно нормално. Разбира се това не значи, че при овладяване на това изкуство ще бъдеш каран да правиш невъзможни неща. Например някой да те предизвика да убиеш бик с голи ръце.

Следователно е ясно, че демонстрациите на такава ефективна употреба на чисто телесна сила не може да бъде видяна при действителната бойна техника.

Непрестанните тренировки са важни за поддържане на добро физическо състояние. При добра форма всички мускули на тялото ще бъдат използвани. От употребата на мускулите би било възможно да бъде използвана цялата налична енергия, създадена от всяко отделно мускулно съкращение. Тогава би било възможно да се освободи такава сила върху многото уязвими точки на противника, особено когато той е в движение.

В този случай трябва да се напомни на практикуващите ТаеКуон-До, че то е изкуство за самозащита специално за внезапна контраатака срещу движещ се нападател.

Много от смайващите “маневри” в Таекуон-До са основани на първоначалния сблъсък на удар плюс важна допълнителна сила получена от отскока от движещата се част от тялото на противника. Също така чрез използване инерцията на противника за незначитален тласък е всичко това, което би могло да наруши нейното или неговото равновесие и да падне. Когато трениращите достатъчно дълго време са го отработвали, тогава правят такова действие автоматично. Техните действия за кратко са станали рефлекси.

Часовете прекарани в тренировки, няма да са излишни; сигурно ти ще получиш като награда бързи реакции и овладени смъртоносни удари, с които да сразиш противника си или да спасиш нечий живот при нужда. Дори когато ТаеКуон-До е практикувано само заради упражненията, занимаващият се, извличайки най-доброто, ще оправдае времето вложено и прекарано в упражняването на тези умения. Като упражнение, то е еднакво подходящо и за млади и стари, и за мъже и жени.

Филисофия на Таекуон-До

Таекуон -до не е просто спорт, а бойно изкуство и като такова то има своя собствена философия. Тази философия се стреми да възпита у практикуващите определени морални и етични норми като модели на поведение. Така учениците по таекуон -до се развиват и усъвършенстват не само физически, но и духовно.

Създателят на Tаекуон-До, генерал Чой Хи, избира за основа на бойното изкуство принципите на почтителност, честност, упоритост, самообладание и непоколебим дух. Към практикуващите Tаекуон-До той отправя истински предизвикателства като:
­ пожелай да отидеш там, където пътят може би е труден и да направиш неща, които си заслужава да бъдат направени, независимо от това, че са трудни;
­ винаги довършвай това, което си започнал, независимо дали е голямо или малко;
­ учи на отношение и майсторство по-скоро чрез делата си, а не чрез думи;
­ бъди винаги такъв, какъвто си, независимо от това, че обстоятелствата могат да се променят;

Принципи на техниката
.

При създаването на техниката в таекуон ­ са използвани ясно формулирани принципи, а някои от основните сред тях са:
­ всички движения да се изпълняват в съответствие с научните формули и принципите не кинетичната енергия, за да произведат максимална сила;
­ принципите, които са залегнали в техниките на таекуон-до да са толкова ясни, че дори не практикуващите да успяват да разграничат правилното от погрешното движение;
­ отстоянието и ъгъла на всяко движение трябва да бъдат точно определени, за да се постигне по-ефективна атака или отбрана;
­ целта и методът, залегнали във всяко едно движение да бъдат ясни и прости, за да се улесни процесът на предаване и обучение;
­ правилна техника на дишане, която да улеснява всяко движение и да намалява умората;
­ всички видове атаки да се прилагат на всяка жизнено важна част на тялото;
­ да се отдели специално внимание на идеята за добро здраве и предпазване от нараняване;
­ ритмичност и хармоничност на всяко движение, така че таекуон-до да доставя и естетическа наслада;
Спазването на всички принципи прави Tаекуон-до едновременно бойно изкуство, естетическо изкуство, наука, спорт, дори начин на живот.

Същност на състезанията в Tаекуон-До

Състезанията в таекуон-до се провеждат в няколко различни дисциплини ­ спаринг, форми, силов тест и специална техника, както индивидуално, така и отборно.

Цел на състезанията във всяка дисциплина не е просто да се противопоставят уменията и силата на противниците, а и да се демонстрира естетиката и ритмичността на движенията. Това важи особено при демонстрирането на форми (туль).

Състезателите в различните дисциплини могат да бъдат както отбори, така и самостоятелни участници.

Състезанията се организират от местните таекуон-до федерации или от Международната таекуон-до федерация и се провеждат по унифициран състезателен правилник, валиден за всички участници. При всички състезания участниците се оценяват с точки и побеждава участникът, събрал най-много точки.

Дисциплини в Таекуон-До

Като спорт, таекуон-до се характеризира с атрактивност, емоционален заряд и многостранно въздействие върху двигателните, морални и волеви качества. Като спорт, таекуон-до ITF се състои от четири отделни индивидуални дисциплини и четири отборни дисциплини:

Индивидуални дисциплини:
1. Форма - pattern
2. Спаринг - sparring
3. Самозащита - Self Defence Routine
4. Силов тест - power test
5. Специална техника - special technique


Oтборни дисциплини:
1. Отборно Форма - team pattern
2. Отборно Спаринг - team sparring
3. Отборно Силов тест - team power test
4. Отборно Специална техника - team special technique

Форма - pattern

Защо се играе Форма (тъль)?

В наше време, още преди да се разработи съвременната система за водене на свободен спаринг, е било невъзможно на един ученик занимаващ се с бойни изкуства да изпита индивидуалното си умение при атака или защита срещу реални противници. Индивидуалният напредък бил доста затруднен преди да се създадат първите форми.

Формите представляват разнообразни основни движения, повечето от които са техники за нападение и защита, поставени в определен ред. Във формата ученикът се бори систематично срещу няколко въображаеми противника предполагайки техните действия, като използва най-подходящия и удобен за съответната атака и защита свой крайник в различни посоки.

Използваните по време на тренировка форми (тъль) спомагат за усъваршенстване на спаринга, техниката на придвижването, укрепват се карайниците, контрол на дишането, плавност и ритмичност на движенията. Доколкото спаринга може да покаже, кой от съперниците е по силен, но неможем да кажем на кой техниката е по добра. От тази гледна точка формите се явяват по добър индикатор за определяне нивото на индивидуалната техника на всеки практикуващ.

А защо точно24?

Човешкия живот примерно е 100 години, може да се приеме за един ден, ако се сравни с вечността. Затова ние не сме нищо друго освен обикновенни пътници, които преминават през вечността за един ден. Очевидно е, че никой не може да надживее даден период от време. Въпреки това повечето хора стават роби на материални интереси сякаш ще живеят 1000 години, а други се стремят да оставят богато духовно наследство, като по този начин осигуряват безсмъртието си в умовете на поколенията. Очевидно, че духът е вечен - а материалните блага не. 24-те форми символизират 24-те часа на денонощието. Тоест един ден или целият ни живот.

Индивидуално Форма /pattern/- Формите в Tаекуон-До ITF са 24, като на състезание се играят 21, защото последните 3 са майсторски. Формите са създадени като интегрален метод, позволяващ едновременно упражняване на основната техника, укрепване на опорно-двигателния апарат на тялото, активизиране дейността на сърдечно-съдовата, дихателната и нервната системи. По своята същност те представляват комлексен и всеобхватен, универсален тренировъчен метод за физическо и техническо усъвършенствуване, подходящ за всяка възраст, пол и индивидуални особености. Формата е особенно важна част от тренироваъчния процес на трениращия и е необходимо да й се отделя еднакво внимание, както на спаринга, така и на всички останали дисциплини. На състезание се използва система на пряка елиминация. Участниците се състезават един срещу друг и изпълняват едновременно една задължителна форма и една по избор, според техническата степен, която притежават.На международни състезания се играят форми до І дан, до ІІ дан, до ІІІ дан, до ІV дан като отделни групи, за които има определен брой форми. Съдиите определят по- добрия , който ще продължи и в следващия кръг, по следните критерии:

1.Всяка форма съдържа точно определен брой движения.
2. Формата трябва да започва и да свършва на едно и също място.
3. Правилната стойка и позиция на тялото трябва да бъдат спазвани по време на цялостното изпълнение на формата
4. Да се избягва неестественото, вдървено изпълнение на техниките
5. Защитните атакуващи движения да се изпълняват не "формално", а с пълна сила и концентрация на съзнанието
6. Диаграмата на придвижване в различните посоки и направления да се спазва най-точно
7. Дишането да бъде координирано с движенията
8. Преминаването от една техника към друга да се извършва плавно, без накъсване на движението и ритъма/вълна/
9. Да се спазва правилната координация в действията на краката и ръцете
10. Завъртането на главата и насочването на погледа да са в унисон в движенията
11. Формата трябва да завърши с вик, произнасящ името й , който да бъде силен, рязък, зареден с енергия и да излиза не от гърлото, а от коремната област.

Отборно форма /team pattern/- При отборните игри, всяка отделна форма се изпълнява от отбор, състоящ се от 5 души. Критериите за оценка са същите , както при индивидуалната форма,но има допълнителен критерий- хореография. Отборът може самостоятелно да избере как да се подреди. Членовете на отбора могат да изпълняват отделните движения самостоятелно или едновременно, но цялостното изпълнение на формата трябва да е отборно. Например: един от членовете на отбора не може сам да изпълнява движенията от формата, без другите да го следват в синхрон.

Спаринг - sparring

Изразява се в практическото прилагане на нападателни и отбранителни таекуон-до техники срещу реални противници. Спарингът се провежда в два рунда по две минути. Показва уменията и възможностите за борба на състезателите при открита съпротива, комбинирана с контролирани атаки към конкретни зони от тялото на противника. Нанасят се фокусирани удари с крак или ръка в средната или горната част на тялото или главата, изпълнени непоколебимо, прецизно, бързо, с контролирана сила. Състезателният правилник забранява ударите под кръста или в гръб. За спазването му следят четирима странични съдии и един централен. За всяко попадение в тялото или главата на противника състезателят получава определен брой точки според вида на удара. За неразрешени от правилника удари или други нарушения се отнемат наказателни точки. Печели състезателят, събрал повече точки. Могат да участват отбори или индивидуални състезатели от двата пола. Всеки отбор се състои от петима плюс една резерва. Индивидуалните състезатели са разпределени в пет категории по килограми.

Индивидуално спаринг/sparring/ - Категориите в индивидуалните игри на спаринг, спрямо теглото са:
Юноши:
до 45 кг
до 51 кг
до 57 кг
до 63 кг
до 69 кг
до 75 кг
над 75 кг

Девойки:
до 40 кг
до 46 кг
до 52 кг
до 58 кг
до 64 кг
до 70 кг
над 70 кг

мъже:

до 50 кг
до 57 кг
до 64 кг
до 71 кг
до 78 кг
до 85 кг
над 85 кг

жени:
до 45 кг
до 51 кг
до 57 кг
до 63 кг
до 69 кг
до 75 кг
над 75 кг

Ветерани мъже:
3 състезатели могат да влязат в една категория от един отбор
до 64 кг
до 73 кг
до 80 кг
до 90 кг
над 90 кг

Ветерани жени
до 54 кг
до 61 кг
до 68 кг
до 75 кг
над 75 кг

При индивидуалните спаринги се прилага системата на пряка елиминация, като за победител се излъчва този състезател, който има най-малко два от четири възможни съдийски гласа. Всеки индивидуален двубой се състои от два рунда по две минути, с една минута почивка между тях. По решение на турнирния комитет финалите могат да се играят три по две минути.

1. Атакуващи повърхности

А/ Части на ръката - преден юмрук – ап чумок (front fist), заден юмрук дунг чумок (back fist), страничен юмрук йоп чумок (side fist), ръка в позиция нож сонкал (knife hand), ръка в позиция обърнат нож сонкал дънг (reverse knife hand)
Б/ Части на крака – удар с „възглавничката” на стъпалото (ball of foot) ап кумчи, стъпало меч (foot sword) балкал, задна пета (back heel)дуитчук, горна извивка на ходилото /предна част на обувка/ (instep) балдунг, йоп бальдунг, йоп бал бадак пета и пръсти (sole and toes).

2. Позволени целеви зони за нанасяне на удар:

А/ Областта на лицето и врата отпред и отстрани /с изключение на задната част/
Б/ редната част на трупа на тялото по линия, спусната от подмишницата вертикално надолу до кръста от всяка страна (без гърба).
В/ Когато ръката от лакътя до пръстите е в контакт с тялото, тогава тя се счита като част от тялото по която опонента може да отбелязва точка.

3. Присъждане на точки:

А/ Една /1/ точка се дава за:
- атака с ръка, насочена към средна или висока част
- атака с крак, насочена към средна част
- летяща атака с ръка, насочена към средна част
- перфектна защита

Б/ Две /2/ точки се дават за:
- атака с крак, насочена към висока част
- летяща атака с ръка, /и двете стъпала трябва да са над земята/, насочена към висока част
- летяща атака с крак, насочена към средна част

В/ Три /3/ точки се дават за:
- летящ ритник, насочен към висока част
- летящ ритник със завъртане на 180о към средна част

Г/ Четири /4/ точки се дават за:
- летящ ритник със завъртане на 180о, насочен към висока част
- летящ ритник със завъртане на 360о или повече, насочен към средна част

Д/ Пет /5/ точки се дават за: - скачащ ритник със завъртане на 360о или повече към висока част.
# Когато в един скок се изпълняват летящи 2 или 3 удара с ръка и крак и са достигнали целта си, то за всеки един от тези удари се отчитат точки.

4. Отчитане на точки: по време на състезание една техника се признава, когато:

- тя е изпълнена правилно;
- тя е изпълнена динамично, тоест със сила;
- когато изпълнението й достига целта си.

5. Дисквалификации:

А/ Лошо държание спрямо съдиите
А/ Пренебрегване на инструкцията на централния рефер
Б/ Спиране на състезаване на противник в резултат на силен контакт
В/ Състезател, заподозрян, че е под влиянието на алкохолни напитки или наркотици
Г/ 3а предупреждения наказани с отнемане на точка-жълт картон

6. За следните нарушения се дава жълт картон („кам чъм”) минус точка :

А/ 1/една/ точка се отнема за следните нарушения:
- Обиждане на противник по някакъв начин
- Хапане-дращене-забиване на нокти
- Атакуване на паднал противник или на противник, който не е готов при спиране на мача от рефера
- силен контакт (без контрол)
- атака с глава

Б/ Чуй / предупреждение/ - присъжда се за следните нарушения:
- Лошо държание спрямо съдиите
- Пренебрегване на инструкцията на централния рефер
- Спиране на състезаване на противник в резултат на силен контакт
- Състезател, заподозрян, че е под влиянието на алкохолни напитки или наркотици
- 3 предупреждения наказани с отнемане на точка-жълт картон

Забележка:1. Ако състезателят е изблъскан извън ринга целенасочено / без върху него да е приложена техника/, той не получава предупреждение.
Забележка:2. Натрупването на три предупреждения автоматично води до намаляване на една точка. Три точки, отнети при предупреждения , не водят до дисквалификация.

Отборно спаринг / team sparring/ - При отборно спаринг всеки отбор / мъже и жени/ се състои от 5 състезатели и една резерва. Всеки отборен двубой е от пет рунда по две минути, като не се има впредвид състезателите в каква индивидуална категория са, или каква техническа степен притежават. За победител се излъчва този отбор, който спечели три срещи. В случай на равенство, се играе една допълнителна среща. Ако и тя завърши наравно, последните двама състезатели играят до отбелязване на първа точка.

- Индивидуално силов тест

Таекуон-до ITF е хуманен спорт и спортния правилник води до ограничения за използване на пълната сила върху човешкото тяло / позволени зони за удари, използване на протектори за ръцете и краката и др./.Поради тази причина е създадена тази дисциплина- да се види до къде стига човешката сила и човешките възможности. При чупенето има две групи- мъже и жени. Задължително е всеки състезател да направи опит във всеки вид чупене от неговата група. При мъжете се чуди с пет вида удари, два от които с ръка и три с крак. При жените - три удара, един с ръка и два с крак. Всички дъски за чупене трябва да са с размери: 30/30/1.5см. При ударите с ръце при мъжете се чупят 4 броя дъски. При удар с крак- 5 броя. При жените- удар с крак-4 броя, с ръка- 3 броя. При счупването на еднакъв брой дъски, независимо от удара , се прибавя по още една дъска , до излъчване на победител. За всяка разчленена дъска се присъждат три точки, а за всяка пречупена - 2 точки.

При чупенето е позволено да се прави една крачка напред или приплъзване, стига състезателят да не скача, което означава, че единия крак трябва да е в контакт с пода по всяко време на удара. При всички видове чупене състезателите имат право на един опит за чупене. Позволява се разстоянието да се прецени и премери само веднъж. След команда , подадена от рефера, състезателят има 30 секунди да извърши чупенето. Реферите могат да обяват даден опит за успешен или неуспешен като се придържат към следните критерии:

- правилен баланс и позиция при изпълнение на техниката
- правилно използване на удара.

Реферите трябва да проверяват всяка дъска преди всеки опит на всеки състезател. Победители са състезателите, събрали най- много точки от всички опити, взети заедно.

Стативът на дъските трябва да оказва еднакво противодействие на ударите на всички състезатели.

Отборно силов тест / team power test/ - отборите при мъжете са от 5 състезатели + 1 резерва, а при жените - 3 състезателки + 1 резерва. При тази дисциплина , всеки състезател може да чупи само с един вид удар. Победител е този отбор, който е събрал най-много точки от всички удари. Всички останали правила са като тези от индивидуалния силов тест.

- Индивидуално специална тахника

- тази дисциплина е създадена за да се види ясно докъде стигат възможностите на хората, занимаващи се с таекуон-до ITF , използвайки своята отскокливост и нанасяне на удари с пълна сила във въздуха на височини от 220 до 280 см и нагоре. Тук също има две групи - мъже и жени.При мъжете ударите са пет , като за четири от тях за всеки удар има определена височина, от която започва надчупването. Петият удар е на определена дължина- удар с прескок. При жените - два удара са за височина, един с прескок. За всяко състезание се използва стандартен или подвижен статив. При всеки удар, състезателите имат право на един опит да счупят дъската/30/30/1.5см/ с едно премерване на състоянието без допир. Много важно за оценката на удара е след него състезателят да остане в позиция , доказвайки по този начин, че удара е направен ефективно, независимо от височината. Реферите могат да обяват даден опит за успешен или неуспешен, като се придържат към следните критерии:

- правилен баланс и позиция при изпълнение на техниката
- правилно изпълнение на удара
- събаряне на някои от препятствията.

Реферите трябва да проверяват всяка дъска преди всеки опит. При разчленена дъска и правилно нанесен удар се присъждат 3 точки. Победител е този с най-много точки от всички успешни опити. При равенство се тегли жребий за определен вид удар, като се повдигат височините за всеки опит до излъчване на победител. Металните стативи трябва да дават еднакви условия на всички състезатели.

Отборно специална техника - team special technique- отборите при мъжете са от 5 състезатели + 1 резерва, а при жените - 3 състезателки + 1 резерва. При тази дисциплина , всеки състезател може да чупи само с един вид удар. Победител е този отбор, който е събрал най-много точки от всички удари. Всички останали правила са като тези от индивидуалната специална техника.