ПОВЕДЕНИЕ В ЗАЛАТА ПО ТАЕКУОН-ДО

Залата за тренировки е мястото, където стари и млади мъже и жени, независимо от расата и религиозните убеждения, чрез тренировките по Таекуон-до повишават своето морално, физическо и духовно ниво. Единственият въпрос, в който са недопустими компромиси е нивото на подготовка на инструктора.
В залата за тренировки е забранено:

 1. Да се пуши;
 2. Да се произнасят нецензурирани думи;
 3. Да се внася алкохол и напитки, а така също и хранителни продукти;
 4. Да се тренира с обувки;
 5. Да се тренира без разрешението на инструктора;
 6. Да се напуска тртенировъчния процес без разрешението на инструктора;
 7. Да се обличат каквито и да било дрехи с изключението на тренировъчния До-бок

Поведение в тренировъчната зала:

Всеки трениращ е длъжен да спазва правилата за поведение в залата:

  1. При влизане в залата да се отдава поклон към мястото за тренировки;
  2. Поклон към инструктора;
  3. Поздрави с другите трениращи;
  4. Да се намира в строя преди началото и края на тренировката;
  5. Рецитиране на клетвата на Таекуон-до;
  6. Медеитация след тренировката;
  7. При излизане от залата да се отдава поклон към мястото за тренировки;